Tác phẩm gồm hai phần
Phần một: Thơ sáng tác
Phần hai: trích dịch Tịnh độ thánh hiền lục của Bành Tế Thanh

 

Khuyên tu

Tiếng gọi vô thường

Tỉnh giấc mộng đời