Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Diệp Mộng Đắc (7 bài)
- Vương An Trung (1 bài)
- Vũ Văn Hư Trung (2 bài)
- Uông Tào (2 bài)
- Từ Phủ (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/06/2017 20:29 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/06/2017 20:41 bởi hongha83
Từ Thụ Hoài Thâm 慈受懷深 (1077-1131) là thiền sư Trung Quốc đời Tống, thuộc phái Vân Môn. Ông xuất thân vùng Lục An, phủ Thọ Xuân (tỉnh An Huy), họ là Hạ. Năm lên 14 tuổi, ông xuống tóc xuất gia, rồi vào năm Sùng Ninh thứ nhất, ông đến Gia Hoà (tỉnh Triết Giang), kế thừa dòng pháp của Trường Lô Sùng Tín 長蘆崇信 ở Tư Phúc tự 資福寺. Khi Sùng Tín chuyển đến Trường Lô, ông đi theo thầy và tại đây gặp được Phật Giám Huệ Cần 佛鑑慧懃. Vào ngày mồng 10 tháng 8 năm Chính Hoà thứ 3 (1113), ông bắt đầu khai mở đạo tràng thuyết pháp tại Tư Phúc tự vùng Thành Nam, Nghi Chân (tỉnh Giang Tô). Sau do vì Thần Tiêu Cung 神霄宮 được sửa sang lại, nên ông chuyển đến Tương Sơn và sống tại Tây Am. Ngày mồng 6 tháng 9 năm thứ 7 cùng niên hiệu trên, thể theo lời thỉnh cầu ông đến trụ trì Tiêu Sơn (tỉnh Giang Tô). Rồi theo sắc chiếu…