Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vũ Văn Hư Trung (2 bài)
- Vương Đình Khuê (2 bài)
- Chu Đôn Nho (16 bài)
- Diệp Mộng Đắc (7 bài)
- Trần Khắc (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/09/2014 21:05 bởi tôn tiền tử
Uông Tào 汪藻 (1079-1154) tự Ngạn Chương 彥章, hiệu Phù Khê 浮溪, người Đức Hưng (nay thuộc Giang Tây), là văn học gia cuối đời Bắc Tống, đầu đời Nam Tống.