Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vũ Văn Hư Trung (2 bài)
- Uông Tào (2 bài)
- Chu Đôn Nho (16 bài)
- Diệp Mộng Đắc (7 bài)
- Vương Chước (2 bài)
Tạo ngày 02/10/2018 20:42 bởi tôn tiền tử
Vương Đình Khuê 王庭珪 (1079-1171) tự Dân Chiêm 民瞻, hiệu Lư Khê lão nhân 瀘溪老人, Lư Khê chân dật 瀘溪真逸, người An Phú, tiến sĩ năm Chính Hoà thứ 8, thời Hiếu Tông vời làm đối nội điện, phong chủ toạ Quốc tử giám, thăng Phu Văn các thị chế. Tác phẩm có Lư Khê tập.