Liềm trăng lơi lả
Bắc Đẩu cài non sông lặng giá
Mất ngủ ngứa đầu
Mai gầy bóng song ngả

Trời thu sáng trong
Ta nâng ly nhàn hạ
Anh có hay
Lũ quạ om xòm?
Nhớ nhà uống rượu đã

tửu tận tình do tại