點絳脣其二

蹴罷秋千,
起來慵整纖纖手。
露濃花瘦,
薄汗輕衣透。

見有人來,
蔑剗金釵溜。
和羞走,
倚門回首,
卻把青梅嗅。

 

Điểm giáng thần kỳ 2

Súc bãi thu thiên,
Khởi lai dung chỉnh tiêm tiêm thủ.
Lộ nùng hoa sấu,
Bạc hãn khinh y thấu.

Kiến hữu nhân lai,
Miệt sạn kim thoa lưu.
Hoà tu tẩu,
Ỷ môn hồi thủ,
Khước bả thanh mai khứu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Thôi đạp bàn đu
Đứng đờ lười vuốt tay thon nhỏ
Sương đầm hoa võ
Áo thấm mồ hôi rỏ

Thấy có người vào
Thoa tuột giầy để hở
Chừng mắc cỡ
Chạy về quay cổ
Lại ngửi thanh mai ngó


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồ Lãng

Vừa nhàn du xong,
Đứng dậy nắn ngón tay nhỏ xíu.
Hoa gầy sương trĩu,
Rơm rớm mồ hôi thấm áo.

Thấy người lạ qua,
Hoa vàng vội đem dấu.
Thẹn lơ láo,
Tựa cửa ngoái đầu,
Cầm cành mai đi dạo.


Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1, 2001
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời