點絳唇

金穀年年,
亂生春色誰為主。
餘花落處。
滿地和煙雨。

又是離歌,
一闋長亭暮。
王孫去。
萋萋無數。
南北東西路。

 

Điểm giáng thần

Kim Cốc niên niên,
Loạn sinh xuân sắc thuỳ vi chủ.
Dư hoa lạc xứ.
Mãn địa hoà yên vũ.

Hựu thị ly ca,
Nhất khuyết trường đình mộ.
Vương Tôn khứ.
Thê thê vô số.
Nam bắc đông tây lộ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Bao năm Kim Cốc hoang tàn
Chủ nhân xa vắng loạn tràn sắc xuân
Hoa dư rụng phủ đầy sân
Mưa nhoà nhạt đất sương rung mịt mờ

Khúc ly ca trổi ơ thờ
Trường đình buồn ngát chiều mơ tiễn người
Vương Tôn đã bỏ đi rồi
Cỏ hoang mọc cũng xanh thôi vô cùng
Đường xa nam bắc tây đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Kim Cốc hàng năm,
Sắc xuân tán loạn ai làm rối.
Chỗ hoa thừa rơi.
Mặt đất tràn mưa khói.

Lại là ly ca,
Hết khúc trường đình tối.
Vương tôn đi.
Thờ thẫn nhìn quanh.
Bốn phía đường muôn lối.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời