Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 09/07/2005 03:19 bởi Vanachi
Tăng Duẫn Nguyên 曾允元 tự Thuấn Khanh 舜卿, hiệu Âu Giang 鷗江, sống vào giữa thế kỷ XIV, người Thái Hoà, Giang Tây cuối đời nhà Nguyên, thân thế không rõ.