Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
19 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 09/07/2005 03:22 bởi Vanachi
Lưu Cơ 劉基 (1311-1375) tự Bá Ôn 伯溫, người cuối đời Nguyên đầu đời Minh ở huyện Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang, tinh thông kinh sử thiện trường thi văn, ông còn rất giỏi thiên văn, binh pháp giúp Minh Thái Tổ bình phục Trung Nguyên thống nhất thiên hạ.