Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyên
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 01/09/2012 23:49

春蠶

可笑春蠶獨苦辛,
為誰成繭卻焚身。
不如無用蜘蛛網,
網盡蜚蟲不畏人。

 

Xuân tàm

Khả tiếu xuân tàm độc khổ tân,
Vị thuỳ thành kiển khước phần thân.
Bất như vô dụng tri thù võng,
Võng tận phi trùng bất uý nhân.

 

Dịch nghĩa

Cười cho con tằm xuân vất vả
Làm kén cho ai rồi bị chết cháy
Không như lưới nhện chỉ là đồ vô dụng
Bắt hết sâu bay chảng sợ người


Bài thơ này lấy từ Tứ bộ tùng thư, bản in Long Khánh nhà Minh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Tằm xuân chịu vất bị chê cười
Làm kén vì ai luộc nước sôi
Vô dụng nào so như mạng nhện
Bắt sâu mà dám giỡn mặt người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Vất vả tằm xuân thật đáng cười
Vì ai làm khén phải vào nồi
Chẳng như lưới nhện đồ vô dụng
Bắt hết sâu bay chẳng sợ người

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời