Như ta chẳng biết xuân thì,
Giọng quê đổi, đạp bụi lì kinh đô.
Kề bên kỹ nữ hoa nô,
Nghe khoe rằng chúng các cô bắc kỳ.

tửu tận tình do tại