Gà gáy rời trạm dịch,
Trời tối đường đi khó.
Vượn kêu cây vẫn mờ,
Đốm bám cành trước gió.
Sông thu trời nóng dần,
Núi ướt mây đây đó.
Cứ đứng mãi chờ mưa,
Khách buồn hồn bỏ ngỏ.

tửu tận tình do tại