01/07/2022 17:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phát An Nhân dịch
發安仁驛

Tác giả: Lưu Cơ - 劉基

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/01/2018 11:37

 

Nguyên tác

雞鳴發山驛,
天黑路彌險。
烟樹出猿聲,
風枝落螢點。
江秋氣轉炎,
嶂溼雲難斂。
佇立山雨來,
客愁紛冉冉。

Phiên âm

Kê minh phát sơn dịch,
Thiên hắc lộ di hiểm.
Yên thụ xuất viên thanh,
Phong chi lạc huỳnh điểm.
Giang thu khí chuyển viêm,
Chướng thấp vân nan liễm.
Trữ lập san vũ lai,
Khách sầu phân nhiễm nhiễm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gà gáy rời trạm dịch,
Trời tối đường đi khó.
Vượn kêu cây vẫn mờ,
Đốm bám cành trước gió.
Sông thu trời nóng dần,
Núi ướt mây đây đó.
Cứ đứng mãi chờ mưa,
Khách buồn hồn bỏ ngỏ.
Trạm An Nhân ở đông nam Hồ Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Cơ » Phát An Nhân dịch