Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tống Liêm (2 bài)
- Cố Đức Huy (3 bài)
- Lưu Cơ (19 bài)
- Nạp Tân (1 bài)
- Trần Cơ (2 bài)
Tạo ngày 22/04/2010 18:55 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 22/04/2010 18:56 bởi hongha83
Cố Anh 顧瑛 (1310-1369) tự Trọng Anh 仲瑛, người Côn Sơn (nay thuộc Giang Tô). Là phú thương kiêm Nho gia. Thời trẻ làm ăn mua bán nên đã trở thành phú thương tại vùng Ngô Trung. Là một người thích du sơn ngoạn thuỷ, lại thích uống rượu làm thơ. Trước tác hiện còn: Ngọc sơn phác cảo 玉山璞稿 (2 quyển), Ngọc sơn dật cảo 玉山逸稿 (4 quyển).