Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tống Liêm (2 bài)
- Cố Anh (1 bài)
- Lưu Cơ (19 bài)
- Nạp Tân (1 bài)
- Trần Cơ (2 bài)
Tạo ngày 21/08/2014 22:40 bởi tôn tiền tử
Cố Đức Huy 顧德輝 (1310-1369) còn có tên Anh 瑛, tự Trọng Anh 仲英, hiệu Kim Túc đạo nhân 金粟道人, người Côn Sơn, Giang Tô, xây một nhà riêng ở Thiến Kinh đón các thi nhân khắp nơi tới xướng hoạ.