Lòng em như mặt nước hồ trong suốt
Mong tình chàng là trăng sáng soi hồ
Núi bắc mưa núi nam đầy mây phủ
Mây mưa nhiều ở đâu tạnh ngày mai

tửu tận tình do tại