Chàng ra đi mùa trung thu trăng sáng
Nói sẽ về khi tan tuyết nước sinh
Sáng thức dậy nghe ngựa qua ngoài ngõ
Tiếng ngựa kêu là biệt khách lên đường

tửu tận tình do tại