途中寄友

上國觀光萬里途,
天涯屈指歲云租。
夢中水遠山還遠,
別後書無雁亦無。
客夜不眠千感集,
清時誰料寸忠孤。
南州舊識如相問,
報道今吾亦故吾。

 

Đồ trung ký hữu

Thượng quốc quan quang vạn lý đồ,
Thiên nhai khuất chỉ tuế vân tồ.
Mộng trung thuỷ viễn sơn hoàn viễn,
Biệt hậu thư vô nhạn diệc vô.
Khách dạ bất miên thiên cảm tập,
Thanh thì thuỳ liệu thốn trung cô.
Nam châu cựu thức như tương vấn,
Báo đạo kim ngô diệc cố ngô.

 

Dịch nghĩa

Thượng quốc đi thăm, đường xa vạn dặm,
Bên trời đếm đốt ngón tay, đã đến cuối năm rồi.
Trong mộng thấy nước xa non cũng xa,
Sau khi biệt, thư không có nhạn cũng không có.
Đêm đất khách không ngủ, nghìn mối cảm dồn dập,
Thời thanh bình ai ngờ tấc lòng trung phải mồ côi.
Ở Nam Châu người quen cũ có ai hỏi thăm,
Bảo cho rằng cái tôi nay vẫn là cái tôi cũ.


Tác giả bài thơ này từ lâu đã được công bố là Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, bản Hương đình cổ nguyệt thi tập, một tập thơ được cho là của Hồ Xuân Hương, được chép trong Tứ gia thi tập (ký hiệu R. 423, Thư viện quốc gia Việt Nam) cũng có bài thơ này dưới cùng tiêu đề Đồ trung ký hữu, chỉ với đôi chút khác biệt về nội dung:
Nhất khứ phiêu linh vạn lý đồ,
Thiên nhai khuất chỉ tuế vân tồ.
Mộng trung thuỷ viễn nhân hoàn viễn,
Biệt hậu thư vô nhạn diệc vô.
Khách dạ bất miên thiên cảm tập,
Thanh thì hoàn liệu thốn tâm cô.
Nam châu cựu thức nhân tương vấn,
Báo đạo ninh ngô diệc cố ngô.
一去飄零萬里途,
天涯屈指歲云徂。
夢中水遠人還遠,
別後書無鴈亦無。
客夜不眠千感集,
清時還料寸心孤。
南州舊識人相問,
報道寧吾亦故吾。
Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Thượng quốc sang thăm đường vạn dặm,
Chân trời tính đốt đã vừa năm.
Chiêm bao nước thẳm non càng ngái,
Lìa cách thư không nhạn biệt tăm.
Đêm khách thức chong dồn thắc mắc,
Thì thanh trung há phải âm thầm.
Nam Châu bạn cũ như ai hỏi,
Nhờ bảo rằng ta vẫn nhất tâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Duy Phi

Đường thăm thượng quốc dặm xa mờ,
Bấm đốt đầy năm dạt bến bờ.
Mộng thấy biệt non cùng biệt nước,
Đi rồi, không nhạn cũng không thư.
Khách đêm hoài cảm nào yên ngủ,
Bình trị cô trung thật chẳng ngờ.
Bạn cũ Nam châu như có hỏi,
Bảo giùm ta vẫn chính ta xưa.


Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 4/2002
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Thượng quốc ngưỡng thăm nghìn dặm hồng,
Góc trời nhẫm tính trọn năm ròng.
Lúc mơ, nước cách non cùng cách,
Sau biệt, thư không nhạn cũng không!
Đêm khách chẳng yên nghìn mối cảm,
Lúc bình ai liệu nỗi cô trung.
Nam Châu bạn cũ nếu ai hỏi,
Nhờ báo xưa nay vẫn một lòng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thượng quốc đường xa vạn dặm thăm,
Chân trời bấm đốt tính tròn năm.
Chiêm bao diệu vợi non sông cách,
Ly biệt đăm đăm cánh nhạn không.
Đất khách chập chờn bao xúc cảm,
Thời bình lơ láo phận cô trung.
Nam châu bạn cũ như thăm hỏi,
Lòng vẫn như xưa chẳng đổi lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thượng quốc đi thăm, xa vạn dặm,
Bên trời tính đã trọn gần năm.
Nước non trong mộng xa nên ngại,
Thư nhạn xa quê, cũng biệt tăm.
Đất khách thức đêm, nghìn mối cảm,
Lòng trung bình trị chịu âm thầm.
Nam Châu bạn cũ ai thăm hỏi,
Ta vẫn như xưa giữ một lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời