Cương thường gánh nặng cả hai vai.
Biết tỏ cùng ai? Ai hỡi ai?
Để bụng chỉn e tằm đứt ruột.
Hở môi thì sợ vách nghiêng tai.
Trăng khuya nương bóng chênh chênh một.
Kính bể soi hình tẻ tẻ hai.
Nhắm thử từ đây qua tới đó.
Đường đi non nước độ bao dai?[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]