Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Nguyên Cán (8 bài)
- Tần Cối (1 bài)
- Trần Dư Nghĩa (15 bài)
- Thái Thân (8 bài)
- Trần Liệt (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/07/2010 19:37 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 21/07/2010 03:30 bởi Vanachi
Đặng Túc 鄧肅 (1091-1132) tự là Chí Hoành 志宏, người thôn Kiên Lư, Vĩnh An, Phúc Kiến. Ông sinh vào năm thứ sáu niên hiệu Nguyên Hựu đời vua Tống Triết Tông, mất năm thứ 2 niên hiệu Thiệu Hưng đời vua Tống Cao Tông, thọ 42 tuổi. Ngay từ thuở nhỏ, Đặng Túc đã tỏ ra là người thông minh hiếu học. Năm 26 tuổi, ông nhập Thái học, về sau do làm thơ phê bình hoàng đế Tống Huy Tông và chê trách các quan địa phương nên bị gạt tên khỏi danh sách học sinh, đuổi về quê cũ (Kiên Lư). Tại đây, ông gặp tể tướng Lý Cương và trở thành bạn vong niên. Năm 1126 niên hiệu Tĩnh Khang, Lý Cương đã tiến cử Đặng Túc với vua Tống Khâm Tông. Tống Khâm Tông đã triệu kiến ông và cho ông đỗ tiến sĩ. Ông là vị quan thanh liêm. Tác phẩm hiện còn "Kiên Lư văn tập" 栟櫚文集 30 quyển.