Thuyền đá đầy sông khéo lắm thay
Tạnh mưa núi chớn chở từng mây
Trĩu nặng đá về cống thiên tử
Chuyển từ bồng đảo đến cung đài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)