Thuyền đá đầy sông khéo lắm thay
Tạnh mưa núi chớn chở từng mây
Trĩu nặng đá về cống thiên tử
Chuyển từ bồng đảo đến cung đài


Nguồn: Bách khoa thư văn hoá cổ điển Trung Quốc, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)