44.25
Nước: Trung Quốc
121 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 21/04/2005 15:58 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 24/06/2006 03:43 bởi Vanachi
Lưu trữ những bài thơ khuyết danh của Trung Quốc.

 

An Nam kinh đô bát cảnh - 安南京都八景

Cổ thi thập cửu thủ - 古詩十九首

Nhạc phủ - 樂府

Tạp thi thập cửu thủ - 雜詩十九首