Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 14:05

雜詩其四(不洗殘妝憑繡床)

不洗殘妝憑繡床,
也同女伴繡鴛鴦。
回針刺到雙飛處,
憶著征夫淚數行。

 

Tạp thi kỳ 04 (Bất tẩy tàn trang bẵng tú sàng)

Bất tẩy tàn trang bẵng tú sàng,
Dã đồng nữ bạn tú uyên ương.
Hồi châm thích đáo song phi xứ,
Ức trước chinh phu lệ sổ hàng.

 

Dịch nghĩa

Không lau son phấn cũ, ngồi trên giường thêu,
Cùng bạn gái thêu chim uyên ương.
Thêu đôi chim uyên ương đang cùng bay bên nhau trên trời,
Nhớ tới chồng chinh chiến nơi xa, nước mắt rơi đầm đìa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên giường thêu không lau phấn cũ
Chim uyên ương cùng rủ bạn thêu
Trên trời sát cánh bên nhau
Nhớ chồng chinh chiến hạt châu đầm đìa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phấn cũ không lau tựa góc giường
Cùng thêu với bạn cặp uyên ương
Một đôi chắp cánh bay trời thẳm
Chinh chiến chồng xa lệ nhớ thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời