Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/07/2016 18:17

雜詩其十六(浙江輕浪去悠悠)

浙江輕浪去悠悠,
望海樓吹望海愁。
莫怪鄉心隨魄斷,
十年為客在他州。

 

Tạp thi kỳ 19 (Chiết giang khinh lãng khứ du du)

Chiết giang khinh lãng khứ du du,
Vọng hải lâu xuy vọng hải sầu.
Mạc quái hương tâm tuỳ phách đoạn,
Thập niên vi khách tại tha hương.

 

Dịch nghĩa

Sông Chiết sóng nhẹ trôi man mác,
Trên lầu ngóng biển mà có tiếng ai thổi tiêu thành ra buồn bã.
Đừng lấy làm lạ lòng nhớ quê trong tầm hồn bị cắt dứt,
Vì đã làm khách ở quê người mười năm rồi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sóng sông Chiết nhẹ trôi man mác
Ngóng biển tiêu lầu các thành buồn
Nhớ quê đừng lạ quên luôn
Mười năm làm khách tha hương quá dài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Chiết sóng vờn lặng lẻ trôi
Lầu cao ngóng biển tiếng tiêu sầu
Nhớ quê ruột đứt thôi đừng lạ
Đất khách mười năm trọ quá lâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sông Triết trôi dài sóng nhẹ mơn
Vọng trên gác biển tiếng tiêu buồn
Lòng quê cắt đứt xin đừng lạ
Khách đã mười năm xa cố hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời