Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 14:15

雜詩其十一(滿目笙歌一段空)

滿目笙歌一段空,
萬般離恨總隨風。
多情為謝殘陽意,
與展晴霞片片紅。

 

Tạp thi kỳ 11 (Mãn mục sinh ca nhất đoạn không)

Mãn mục sinh ca nhất đoạn không,
Vạn ban ly hận tổng tuỳ phong.
Đa tình vi tạ tàn dương ý,
Dữ triển tình hà phiến phiến hồng.

 

Dịch nghĩa

Trong sênh ca tưng bừng vẫn có một đoạn trống không,
Sầu hận chia ly vạn mối nay gửi gió bay đi.
Cảm ơn nắng chiều đa tình,
Đã biến ráng hồng quang đãng thành nhiều phiến nhỏ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong sênh ca có riêng đoạn trống
Vạn ly sầu gió tống bay đi
Cám ơn nắng xế tình si
Ráng chiều khai triển li ti phiến hồng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sêng phách lừng vang chợt bỗng ngừng
Muôn sầu theo gió gởi tầng không
Cảm ơn nắng xế đa tình lắm
Biến ráng chiều hôm mảnh mảnh hồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời