06/12/2022 08:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 11 (Mãn mục sinh ca nhất đoạn không)
雜詩其十一(滿目笙歌一段空)

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 14:15

 

Nguyên tác

滿目笙歌一段空,
萬般離恨總隨風。
多情為謝殘陽意,
與展晴霞片片紅。

Phiên âm

Mãn mục sinh ca nhất đoạn không,
Vạn ban ly hận tổng tuỳ phong.
Đa tình vi tạ tàn dương ý,
Dữ triển tình hà phiến phiến hồng.

Dịch nghĩa

Trong sênh ca tưng bừng vẫn có một đoạn trống không,
Sầu hận chia ly vạn mối nay gửi gió bay đi.
Cảm ơn nắng chiều đa tình,
Đã biến ráng hồng quang đãng thành nhiều phiến nhỏ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong sênh ca có riêng đoạn trống
Vạn ly sầu gió tống bay đi
Cám ơn nắng xế tình si
Ráng chiều khai triển li ti phiến hồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Tạp thi kỳ 11 (Mãn mục sinh ca nhất đoạn không)