Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 14:16

雜詩(舊山雖在不關身)

舊山雖在不關身,
且向長安過暮春。
一樹梨花一溪月,
不知今夜屬何人。

 

Tạp thi (Cựu sơn tuy tại bất quan thân)

Cựu sơn tuy tại bất quan thân,
Thả hướng Trường An quá mộ xuân.
Nhất thụ lê hoa nhất khê nguyệt,
Bất tri kim dạ thuộc hà nhân.

 

Dịch nghĩa

Tuy sống tại núi nhà nhưng không gò bó,
Nên đã đến Trường An một đêm cuối xuân.
Một cây lê đang ra hoa, một vầng trăng bên bờ suối,
Cảnh đêm nay dành cho ai vậy?


Bài thơ này được chép trong "Vạn thủ Đường nhân tuyệt cú" 萬首唐人絕句 do Hồng Mại 洪邁 đời Tống soạn, sau được chép vào "Toàn Đường thi tục bổ di" 全唐詩續補遺 do Đồng Dưỡng Niên 童養年 soạn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại núi nhà nhưng không gò bó
Đến Trường An một bữa cuối xuân
Lê hoa dưới ánh trăng ngân
Đêm nay cảnh đẹp riêng phần cho ai?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Chẳng bó thân trong cảnh  núi hoài
Về kinh dạo cảnh nắng xuân phai
Hoa lê đầy nhánh, trăng đầy suối
Cảnh ấy đêm này biết của ai?

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời