一縷春風

春水春池滿,
春時春草生。
春人飲春酒,
春鳥弄春聲。

 

Nhất lũ xuân phong

Xuân thuỷ xuân trì mãn,
Xuân thời xuân thảo sinh.
Xuân nhân ẩm xuân tửu,
Xuân điểu lộng xuân thanh.

 

Dịch nghĩa

Nuớc ngập đầy hồ xuân
Cỏ xuân nảy nở vào mùa xuân
Người xuân nhâm nhi với chén rượu xuân
Chim xuân cũng đang hót vang tiếng xuân.


Bài thơ này được tìm thấy viết trên một chiếc bình gốm đời Đường, tại huyện Vọng Thành, Hồ Nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Hồ xuân ngấn nước vẫn đầy
Cỏ xuân đua tốt những ngày đang xuân
Tiếng xuân chim rộn đua vần
Người xuân ngồi uống rượu xuân la đà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Nước ngập đầy hồ xuân,
Ngày xuân, xuân cỏ xuân.
Rượu xuân người xuân nhắp,
Chim xuân ca tiếng xuân!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ao xuân đầy ắp nước xuân
Ngày xuân nên sắc cỏ xuân xanh rờn
Người xuân nhắp rượu xuân ngon
Chim xuân ca hát tiếng xuân lừng trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời