薤露

薤上露,
何易晞?
露晞明朝更復落,
人死一去何時歸?

 

Giới lộ

Giới thượng lộ,
Hà dị hy?
Lộ hy minh triêu cánh phục lạc,
Nhân tử nhất khứ hà thì quy?

 

Dịch nghĩa

Sương trên lá hẹ,
Sao dễ tan mất?
Sương tan rồi sáng mai lại rơi đọng,
Nhưng người chết đi rồi thì bao giờ trở lại?


Bài này trong Nhạc phủ thi tập xếp vào Tương hoạ ca từ, cùng với Hao Lý 蒿里 đều là những bài ai vãn khi chôn người chết ở miền đông nước Tề. Theo Cổ kim chú, Điền Hoành 田橫 tự sát, người nhà thương cảm làm hai bài này, ý nói đời người ngắn ngủi như giọt sương chỉ tồn tại trong thoáng chốc, mà chết đi thì vĩnh viễn không thể hồi sinh được, và hồn phách trở về Hao Lý. Đến đời Hán Vũ Đế, Lý Diên Niên 李延年 phân ra Giới lộ dùng cho vương công hoặc quý nhân, Hao Lý dùng với quan lại hoặc thường dân. Tên Giới lộ đầu tiên được thấy trong Đối Sở vương vấn 對楚王問 của Tống Ngọc 宋玉, được chép trong Văn tuyển.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Sương lá hẹ,
Sao tan nhanh?
Sương tan sớm mai lại rơi xuống,
Người chết trở về nữa hay chăng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sương lá hẹ
Sao tan mau
Tan rồi đọng, sáng hôm sau
Còn người đã khuất biết bao giờ về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sao sương trên hẹ tan nhanh
Tan rồi lại đọng lá cành hôm sau
Còn người ta chết thế nào
Một khi đi khuất biết bao giờ về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dịch giả tập Tào Tháo Thánh Nhân Đê Tiện

Sương ngọn kiệu
Dễ tan sao
Sương tan mai giọt lại gieo
Người đà khuất bóng khi nao lại về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời