Trời cuối năm lạnh lẽo,
Dế đêm tiếng ai bi.
Gió rét từng cơn thổi,
Du tử không áo che.
Tặng Lạc phi chăn gấm,
Lang quân đã chia ly.
Từng đêm dài cô độc,
Tưởng nhớ bóng người đi.
Người còn nhớ năm cũ,
Ân cần giúp lên xe.
Nguyện niềm vui dài mãi,
Nắm tay cùng trở về.
Chỉ tới chưa chốc lát,
Lại chẳng ở trùng vi.
Không đôi cánh chim cắt,
Sao thể cưỡi gió đi.
Phóng mắt tự an ủi,
Vươn cổ nhìn xa kia.
Đứng ngồi bao thương cảm,
Lệ nhỏ ướt đầm đìa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.