Đây là 19 bài thơ xuất hiện cuối đời Đông Hán giả phong cách thơ Lý Lăng và Tô Vũ, tất cả đều là thơ ngũ ngôn với thành tựu nghệ thuật lớn, và đều khuyết danh. Những bài thơ này đa phần là cảnh khuê phụ, du tử, chia ly,… phản ánh những biến loạn trong xã hội thời đó, vì phong cách sáng tác rất giống nhau nên Văn tuyển cho đây là một chùm thơ của cùng một tác giả, gọi là Cổ thi thập cửu thủ. Sự xuất hiện của 19 bài thơ này đánh dấu việc sáng tác thơ ngũ ngôn đã trở nên thành thục, uyển chuyển.

Những bài thơ này vốn không có tựa, ở đây tạm dùng câu đầu của mỗi bài thay tựa.