Đến canh hai đàn tranh màn vắng
Mỗi một giây văng vẳng tiếng hờn
Nhớ chàng sa mạc theo quân
Khiến hai hàng lệ rưng rưng ưu phiền

tửu tận tình do tại