Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2006 06:18

一別行千里

一別行千里,
來時未有期。
月中三十日,
無夜不相思。

 

Nhất biệt hành thiên lý

Nhất biệt hành thiên lý,
Lai thời vị hữu kỳ.
Nguyệt trung tam thập nhật,
Vô dạ bất tương ty (tư).

 

Dịch nghĩa

Một lần biệt ly ra đi những ngàn dặm
Lại chưa đến lúc trở lại
Một tháng có ba mươi ngày
Không có đêm nào không tưởng nhớ nhau.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Một biệt đi ngàn dặm
Trở lại chưa đến kỳ
Ba mươi ngày một tháng
Đêm nào cũng tương tư.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Một lần từ tạ nghìn cây số.

Có những cuộc chia ly làm ta thật có lỗi với đời.
Giữ mãi trong lòng e không tiện,
Nói một lời chia sẻ với tha nhân.

Sự phùng như ý nghi hưu tức
Phú quý trường trung dị bạch đầu.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Một lần biệt, xa dặm ngàn,
Kỳ về chưa đến, ngóng chàng héo hon.
Một tháng ba mươi ngày tròn,
Ngày đi đêm hết, ta còn nhớ nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ra đi ngàn dặm một biệt ly,
Trở lại, thì nay chửa đến kỳ.
Vẫn cứ ba mươi ngày một tháng,
Nhung nhớ hằng đêm lúc lại khi!

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngàn dặm một biệt ly
Trở lại chửa tới kỳ
Ba mươi ngày mỗi tháng
Tương tư, đêm mỗi khi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một đi ngàn dặm cách vời
Trở về gặp lại biết hồi nào đây
Tháng tròn thêm nhớ thương ai
Ba mươi ngày chẵn không sai một ngày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một lân đi dặm ngàn ly biệt
Nhưng hẹn về chưa biết rõ ngày
Tuần trăng ba chục ngày dài
Không đêm nào chẳng nhớ ai nẫu lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời