Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Giáp Tôn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 22 trang (219 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lão hành khất (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Gã ăn mày đứng vật vờ
Trước Tu Viện đợi chực chờ người cho

Tấm thân tiều tuỵ gày gò
Đói lòng mong được miếng no ấm lòng

Thế mà có kẻ đã không
cho gì còn đặt trò tròng ghẹo chơi

Ném cho hòn cuội rồi cười
Mong người nhân đạo gặp người dã tâm

Chợt trong tôi bật khóc thầm
Mong tri âm chẳng tri âm nghẹn lòng

Em lạnh lùng, tôi đợi mong
Tôi chìa tay mãi vẫn không được gì!

Ảnh đại diện

Vô đề (Gia Cát Lượng): Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Mộng dài ai tỉnh trước
Tự ta ta biết ta
Êm giác xuân lều cỏ
Ngoài song nắng dần qua.

Ảnh đại diện

Đằng Vương các (Vương Bột): Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đằng Vương cao ngất gác bên sông
Chuông ngọc thôi reo múa hát không
Cột vẽ Bến Nam mây bay sớm
Mành châu chiều vén Núi Tây giông
Đầm in ngày bóng mây lơ lửng
Vật đổi sao dời mấy thu ròng?
Con vua trong gác giờ đâu nhỉ?
Ngoài cửa Trường Giang vẫn xuôi giòng!

Ảnh đại diện

Đăng Tân Bình lâu (Lý Bạch): Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Xa quê lên gác đây trông
Cuối thu, càng giục tấc lòng hồi hương
Trời cao, xa khuất tà dương
Sông trong lạnh chảy sóng dường lăn tăn
Núi rừng ùn nổi mây Tần
Nhạn Hồ lượn bãi cát gần bên sông
Rừng xanh vài vạn dặm trông
Mắt vời xa chạnh cõi lòng buồn tênh !

Ảnh đại diện

Hoạ Hàn lục sự “Tống cung nhân nhập đạo” (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Thiên sứ đi, về tự do đâu?
Thuyền quỳnh đôi đồng tử đón mau
Dưới đèn chín ngọn chầu kim điện
Trùm mây lầu Ngọc đủ ba màu
Phụng Nữ cuồng si mà xa cách
Thường Nga goá lẻ kết giao nhau
Nếu xưa luyến ái Hàn công tử
Xương dẫu thành tro hận vẫn sầu.

Ảnh đại diện

Xích Bích hoài cổ (Đỗ Mục): Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Cát vùi mũi kích chưa tan
Cọ chùi triều cũ dấu tàn rõ trông
Chu Lang chẳng được gió đông
Nhị Kiều đã khoá xuân Đồng Tước xưa.

Ảnh đại diện

Khiển hoài (Đỗ Mục): Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Bất chí, giang hồ cùng tửu nhạc
Gái lưng thon đỡ khoác trên tay
Mười năm chợt tỉnh mộng này
Dương Châu, tiếng bạc tình nay vẫn còn!

Ảnh đại diện

Bạc Tần Hoài (Đỗ Mục): Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Khói loang nước lạnh, cát trăng pha
Đêm đậu Tần Hoài, cạnh tửu gia
Mất nước gái buôn nào biết hận
Bên sông vẫn hát "Hậu đình hoa"!

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngày này năm ngoái cửa này
Mặt nàng bừng đỏ cùng lây sắc đào
Mặt nàng nay biết phương nao
Chỉ bông đào cũ cười chào gió xuân!

Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ánh trăng sáng đầu giưởng
Ngỡ mặt đất đầy sương
Ngẩng đầu trông trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương

Trang trong tổng số 22 trang (219 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối