504.28
Nước: Trung Quốc (Tam Quốc)
5 bài thơ
11 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Chân thị (1 bài)
- Thái Diễm (9 bài)
- Vương Xán (1 bài)
- Mâu Tập (1 bài)
- Tào Phi (23 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/02/2006 09:11 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 19/09/2008 05:48 bởi Vanachi
Gia Cát Lượng 諸葛亮 (181-234) tự Khổng Minh 孔明, người Dương Đô, Lang Gia (nay là huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), từng làm thừa tướng cho Lưu Bị đời Tam quốc, là nhà chính trị, quân sự, phát minh, đồng thời cũng là tản văn gia trứ danh trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một đại biểu cho lòng trung thành và của văn hoá truyền thống Trung Quốc. Thời trẻ ông còn có ngoại hiệu là Ngoạ Long 臥龍, hoặc Phục Long 伏龍.

Tác phẩm của ông có Long Trung đối 隆中對, Xuất sư biểu 出師表, Giới tử thư 誡子書, Giới ngoại sanh thư 誡外甥書, Tướng uyển 將苑 (còn gọi là Tâm thư 心書), và các bộ binh thư Tiện nghi thập lục sách 便宜十六策, Binh yếu 兵要, Tâm chiến 心戰, Binh pháp nhị thập tứ thiên 兵法二十四篇.