20/10/2021 14:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất biệt hành thiên lý
一別行千里

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2006 06:18

 

Nguyên tác

一別行千里,
來時未有期。
月中三十日,
無夜不相思。

Phiên âm

Nhất biệt hành thiên lý,
Lai thời vị hữu kỳ.
Nguyệt trung tam thập nhật,
Vô dạ bất tương ty (tư).

Dịch nghĩa

Một lần biệt ly ra đi những ngàn dặm
Lại chưa đến lúc trở lại
Một tháng có ba mươi ngày
Không có đêm nào không tưởng nhớ nhau.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngàn dặm một biệt ly
Trở lại chửa tới kỳ
Ba mươi ngày mỗi tháng
Tương tư, đêm mỗi khi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Nhất biệt hành thiên lý