84.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
57 bài thơ, 36 bài dịch
1 người thích
Tạo ngày 07/11/2014 00:17 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Sĩ Đại sinh năm 1956 tại quê hương Hà Tĩnh, từng tham gia quân đội trong chiến tranh chống Mỹ. Ông tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, là tiến sĩ văn học, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông có thơ đăng báo từ năm 1975. Ngoài làm thơ ông còn viết phê bình và nghiên cứu văn học. Hiện ông đang phụ trách báo Nhân dân chủ nhật.

Các tác phẩm:
- Nơi em về
- Mùa hạ
- Trái tim người lính
- Nhà xưa
- Tiếng xuân
- Tứ tuyệt
- Đường chân trời
- Dưới sắc cờ và trời thu Hà Nội (Nhà xuất bản Hà Nội, 2010)

 

Trái tim người lính (1998)

Thơ dịch tác giả khác

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Hạng Tịch (Trung Quốc)

Khổng Tử (Trung Quốc)

Khuyết danh Trung Quốc (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Mạnh Hạo Nhiên (Trung Quốc)

Nam Trân (Việt Nam)

Quyền Đức Dư (Trung Quốc)

Sầm Tham (Trung Quốc)

Tào Tháo (Trung Quốc)

Tiết Đạo Hành (Trung Quốc)

Tiết Tắc (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Triệu Hỗ (Trung Quốc)

Tùng Thiện Vương (Việt Nam)

Vương An Thạch (Trung Quốc)

Vương Duy (Trung Quốc)

Vương Kiến (Trung Quốc)

Vương Nhai (Trung Quốc)

Vương Tích (Trung Quốc)

Vương Xương Linh (Trung Quốc)