Tết tết anh về qua Bến Thuỷ
Sông Lam rộn rịp chuyến phà xuân
Ơ kìa, có phải em năm cũ
Đã về Can Lộc với anh không?

Quê mình giọng nói thân thương quá
Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về
Anh lính ba lô đầy nặng thế
Bao quà đơn vị, mấy chồng thư?

Mời nhau điếu thuốc, tìm ra bạn
Bấy rồi xa ngái vẫn hồn quê
Tóc mình phai trẻ, thôn dần mới
Vườn xanh, cành tết mãi sum suê

Em gái, sao trường em nghỉ muộn
Chuyến tàu nhanh xuống, có đông không?
Chia tay Hà Nội bao lưu luyến
Chòng chành câu chuyện, sóng xao sông...

Anh lái ca-nô, đầu dính mỡ
Ghé cười bên cửa, rú thêm ga
Pháo đã nổ gần, ai cũng vội
Đưa những niềm xuân sớm kịp bờ


12-12-1983

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998