Màu hoa năm trước đỏ xuân này
Em đến cùng tôi rồi chia tay...
Yêu dấu về đâu, ta tự hỏi
Mùa xuân không nói, má đào hây...


12-1-1986

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998