02/07/2020 23:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ xuân I

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 18:33

 

Màu hoa năm trước đỏ xuân này
Em đến cùng tôi rồi chia tay...
Yêu dấu về đâu, ta tự hỏi
Mùa xuân không nói, má đào hây...
12-1-1986

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Tứ xuân I