63.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
56 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 08/07/2009 12:28 bởi Nguyễn Dũng, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 09/07/2009 13:41 bởi Nguyễn Dũng
Nguyễn Hữu Quý sinh năm 1956 tại Quảng Bình. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hiện sống và làm việc tại Hà Nội.

Tác phẩm chính:
- Mười nghìn khát vọng (Thơ - 1997)
- Huệ trắng (Thơ - 1999)
- Làng đảo (Thơ - 2002)
- Sinh ở cuối dòng sông (Trường ca - 2003)
- Dưới tán cây bồ đề (Bút ký - 2002)
- Cầu vồng Hiền Lương (Bút ký - 2006)
- Im lặng trên cao (Thơ - 2007)
- Bên dòng thi ca (Tiểu luận, phê bình - 2008)
- Vạn lý Trường Sơn (Trường ca - 2009)

Giải thưởng văn học:
- Bộ Quốc phòng 1994 - 2004 (Trường ca)
- Báo Văn nghệ (Bút ký, 2002 - 2003)
- Tạp chí Văn nghệ quân đội (Thơ, 1996)
- Hội Nhà văn- Ủy ban BVCS trẻ em - Đại diện UNICEF tại Việt Nam (Thơ Thiếu nhi, 2001)
- Nhà xuất bản Kim Đồng (Thơ Thiếu nhi, 2001 - 2002)

 

Huệ trắng (1999)

Vạn lý Trường Sơn (2009)