Có một ngày ta chợt gặp trời xanh
Hoa phượng cháy những điều không chịu nổi
Đây phố nhớ hàng cây dài đứng đợi
Em đi qua mùa hạ ấy sao đành

Đâu cái thời em chỉ biết có anh
Anh chỉ biết có em trong tình yêu thứ nhất
Tin mãi mãi bên nhau như điều không thể khác
Mà bây giờ không cả dấu người xưa…

Có một mùa hoa phượng của hai ta
Cũng trong trẻo và nồng nàn đắm đuối
Tóc mười bảy trong mơ thường bay rối
Chân trời nào thơ mộng cũng là em

Áo trắng xa rồi, nỗi nhớ cứ hoa niên
Phượng vẫn đỏ như ngày ta đến lớp
Sau hạ cháy, thu vàng, xuân vẫn lần thứ nhất
Chỉ em sau ly biệt mãi không về…