Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2020 14:36

Sớm một bông đào hàm tiếu bên sân
Se sẽ đỏ như điều anh dự cảm
Đã mong đợi - vẫn bất ngờ em đến
Cả trời xuân sáng biếc theo về


2-1983

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998