73.86
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
57 bài thơ, 36 bài dịch
1 người thích
Tạo ngày 08/11/2014 00:17 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Sĩ Đại sinh năm 1956 tại quê hương Hà Tĩnh, từng tham gia quân đội trong chiến tranh chống Mỹ. Ông tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, là tiến sĩ văn học, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông có thơ đăng báo từ năm 1975. Ngoài làm thơ ông còn viết phê bình và nghiên cứu văn học. Hiện ông đang phụ trách báo Nhân dân chủ nhật.

Các tác phẩm:
- Nơi em về
- Mùa hạ
- Trái tim người lính
- Nhà xưa
- Tiếng xuân
- Tứ tuyệt
- Đường chân trời
- Dưới sắc cờ và trời thu Hà Nội (Nhà xuất bản Hà Nội, 2010)

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Cai Hạ ca (Hạng Tịch)
  5
 2. Chiên đàn thụ (Tùng Thiện Vương)
  5
 3. Dữ Lư viên ngoại Tượng quá Thôi xử sĩ Hưng Tông lâm đình (Vương Duy)
  15
 4. Đoản ca hành kỳ 2 (Tào Tháo)
  11
 5. Giang lâu thư hoài (Triệu Hỗ)
  16
 6. Hải đường (Tô Thức)
  11
 7. Khuê oán từ kỳ 3 (Bạch Cư Dị)
  12
 8. Ký đệ tử thi (Nam Trân)
  3
 9. Lâm giang tống Hạ Chiêm (Bạch Cư Dị)
  19
 10. Lộc trại (Vương Duy)
  18
 11. Ngọc đài thể kỳ 12 (Quyền Đức Dư)
  4
 12. Nhân nhật tư quy (Tiết Đạo Hành)
  2
 13. Nhất biệt hành thiên lý (Khuyết danh Trung Quốc)
  7
 14. Nhất lũ xuân phong (Khuyết danh Trung Quốc)
  3
 15. Phủ điền 2 (Khổng Tử)
  4
 16. Phù lưu tiền hành (Tùng Thiện Vương)
  2
 17. Sinh niên bất mãn bách (Khuyết danh Trung Quốc)
  3
 18. Tân giá nương (Vương Kiến)
  8
 19. Tây quá Vị Châu, kiến Vị thuỷ tư Tần Xuyên (Sầm Tham)
  9
 20. Thanh bình điệu kỳ 1 (Lý Bạch)
  35
 21. Thanh bình điệu kỳ 2 (Lý Bạch)
  26
 22. Thanh bình điệu kỳ 3 (Lý Bạch)
  26
 23. Thu phố ca kỳ 15 (Lý Bạch)
  18
 24. Thu triêu lãm kính (Tiết Tắc)
  15
 25. Tống biệt (Tống quân Nam Phố lệ như ty) (Vương Duy)
  12
 26. Tống Nguỵ nhị (Vương Xương Linh)
  10
 27. Tống xuân từ (Vương Nhai)
  19
 28. Túc Kiến Đức giang (Mạnh Hạo Nhiên)
  26
 29. Tuý hậu (Vương Tích)
  8
 30. Tuyệt bút (Tùng Thiện Vương)
  7
 31. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 5 (Đỗ Phủ)
  12
 32. Tử khâm 1 (Khổng Tử)
  7
 33. Tử khâm 2 (Khổng Tử)
  5
 34. Tử khâm 3 (Khổng Tử)
  6
 35. Ức Đông Sơn kỳ 1 (Lý Bạch)
  31
 36. Xuân dạ (Vương An Thạch)
  8