Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Bang (2 bài)
- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Lưu Triệt (3 bài)
- Tô Vũ (4 bài)
- Khuất Nguyên (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/02/2006 19:59 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 28/10/2013 05:35 bởi Vanachi
Hạng Tịch 項籍 (232 tr.CN – 202 tr.CN) tự là Vũ 羽 nên còn hay gọi là Hạng Vũ, người Hạ Tương (nay ở tây huyện Túc Thiên, tỉnh Giang Tô). Ông xuất thân quý tộc, là dòng dõi danh tướng nước Sở, sau theo chú khởi nghĩa, là một lãnh tụ cuộc khởi nghĩa nông dân cuối đời Tần. Trong cuộc chiến ở Cự Lộc (nay là huyện Bình Hương, tỉnh Hà Bắc), ông đã lãnh đạo quân đánh vỡ quân chủ lực nhà Tần làm thay đổi cục thế cuộc khởi nghĩa.

Năm 206 tr.CN, sau khi nhà Tần bị diệt, Hạng Vũ tự xưng là Tây Sở bá vương. Trong 5 năm sau đó, ông cùng Lưu Bang phân tranh thiên hạ, tất cả xảy ra vài chục cuộc chiến lớn nhỏ. Năm 202 tr.CN, tại cuộc chiến ở Cai Hạ (nay là đông nam huyện Linh Bích, tỉnh An Huy), toàn quân của Hạng Vũ bị tiêu diệt, ông tự vẫn tại sông Ô Giang (nay là trấn Ô Giang, huyện Hoà, tỉnh An Huy).

Tác phẩm của ông chỉ còn lại duy nhất bài Cai Hạ ca 垓下歌.