Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
4 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Triệt (3 bài)
- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Hạng Tịch (1 bài)
- Ban tiệp dư (1 bài)
- Triệu Phi Yến (1 bài)
Tạo ngày 05/08/2008 13:54 bởi Vanachi
Tô Vũ 蘇武 (140 tr.CN – 60 tr.CN) tự Tử Khanh 子卿, người Đỗ Lăng đời Tây Hán (nay ở đông nam Tây An, Thiểm Tây). Năm Thiên Hán thứ 2 (100 tr.CN), Hán Vũ Đế sai đi sứ Hung Nô, vua Hung Nô bắt ở lại không cho về, bị tống vào ngục rồi lại bị bắt đi chăn dê. 19 năm sau, nhờ bức thư buộc vào chân chim đến được cung đình nhà Hán mà ông mới được về lại cố quốc (năm 81 tr.CN). Sau khi chết, ông được Hán Tuyên Đế 漢宣帝 phong làm một trong 11 công thần được ghi tên ở Kỳ Lân các.