Phu thê kết tóc xe tơ
Ái ân thắm thiết chẳng ngờ lẫn nhau
Niềm vui chỉ trọn đêm thâu
Chớ nên để mất, gần nhau thêm vào!
Lòng hoài ngẫm bước nẻo nào
Đêm khuya thức giấc trời cao xem giờ
Tham, Thìn lặn ánh sao mờ
Bình minh chốc đã đến giờ chia ly
Chiến trường cất bước ra đi
Mai sau gặp gỡ đến kỳ nào đây
Thở dài đau đớn nắm tay
Biệt sinh bởi nỗi, lệ cay vô ngần
Gắng luôn đẹp mãi hoa xuân
Chớ quên vui thủa ta gần bên nhau
Sống còn, trở lại gặp nhau
Chết đi, vĩnh viễn ôm sầu tương tư...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.