L’adieu

J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends.

 

Dịch nghĩa

Anh đã hái nhành hoa thạch thảo
Mùa thu chết rồi, em nhớ cho
Dẫu chúng ta không còn gặp trên đời
Vẫn còn đây hương thời gian thạch thảo
Và em nhớ cho,anhvẫn chờ em


Nhạc sĩ Phạm Duy đã dựa vào bài thơ này để viết lời cho bài hát Mùa thu chết.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Giáng

Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó...

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
123.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Hưng

Chùm thạch thảo này anh đã ngắt
Mùa thu chết rồi xin em nhớ cho.
Mình sẽ chẳng gặp nhau trên cõi thế
Hương thời gian đây chùm thạch thảo
Xin nhớ rằng anh vẫn đợi chờ.


Nguồn: Thơ G.Apollinaire, NXB Hội nhà văn, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lữ Huy Nguyên

Hái nhành thạch thảo trên tay
Mùa thu đã chết, có hay hỡi người?
Gặp nhau chi nữa trên đời
Hương thời gian mãi thơm vùi nhánh cây
Nhớ rằng ai vẫn chờ ai


Nguồn: Thơ tình tinh tuyển, NXB Văn hoá thông tin, 2006
34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Nhánh thanh hao này tay anh vừa hái
Nhớ chăng ai mùa thu đã chết rồi
Ta sẽ không còn gặp nhau nữa trên đời
Hương thời gian nhánh thanh hao vương lại
Hãy nhớ rằng ai vẫn đợi chờ ai


Nguồn: Men say - Thơ ngụ ngôn cầm thú (Guillaume Apollinaire), NXB Thế giới, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vĩnh biệt
Tôi đã ngắt nhành hoa
thạch thảo này.
Mùa thu chết em nên
nhớ chuyện nay.
Chúng ta sẽ không còn
gặp nhau nữa
trên chính trái đất này.
Hương thời gian
Nhành hoa thạch thảo đây
Và em hãy
nhớ rằng tôi vẫn đợi em.


Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Anh đã hái một nhành hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Dẫu chúng ta không còn gặp trên đời
Vẫn còn đây hương thời gian thạch thảo
Em nhớ cho lòng anh luôn chờ đợi

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Hái nhành thạch thảo ưu tư
Xin em hãy nhớ mùa thu chết rồi
Dẫu không gặp nữa trên đời
Hương thời gian vẫn là lời của hoa
Em ơi hãy hiểu giùm ta
Trái tim còn đợi thiết tha những ngày...

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta ngắt đi nhành hoa thạch thảo,
Em nhớ cho mùa thu chết rồi,
Chúng ta sẽ chẳng nhìn nhau nữa,
Mộng tương phùng khó được trên đời.
Còn đó hương thời gian thạch thảo,
Em nhớ cho, anh vẫn đợi chờ em.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngắt đi thạch thảo một nhành,
Mùa thu đã chết mong nàng nhớ cho,
Chúng ta không dịp hẹn hò,
Tương phùng lại khó được mơ trên đời.
Còn đây thạch thảo hương rơi,
Nhớ cho, anh vẫn mãi chờ đợi em!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hái nhành thạch thảo... thả rơi
Nhớ cho... thu đã chết rồi, em ơi!
Dẫu không còn gặp trên đời
Dư hương thạch thảo vợi vời trong ta
Xin em hãy nhớ cho là
Yêu em, anh vẫn thiết tha đợi chờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối