Mưa suốt nhiều hôm Hà Nội nhiều hôm mưa suốt
Mưa dễ làm nhớ nhau
Mưa có làm nhạt mắt em nâu
Nhớ chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp cuối chiều mưa ướt
Cả con đường đê Yên Phụ - đèn vàng chạy suốt
Bóng em một mình nghiêng xuống phía không tôi
Mưa suốt nhiều hôm, nhớ quá trời ơi
Phố ngập nước mưa, phố hoá sông rồi
Tôi lấy những bài thơ ngày xưa viết cho em gập thuyền giấy
Thả xuống cho dòng nước gió cuốn trôi
Để thấy mưa rây, chữ nhoè, run rẩy
Tho co người cóng nhớ bợt môi
Mưa suốt nhiều hôm mưa suốt trời ơi
Mưa nối đất với trời, mưa trắng phố
Tôi lặng lẽ buồn như cốc vỡ
Nằm chỏng chơ như một kẻ tật nguyền
Trước em, dù biết mãi chẳng thể thành điểm đỗ
Và vẫn giỏng tai nghe, đợi em sẽ gọi: "Tú ơi! Em..."