15/05/2021 05:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời vĩnh biệt
L’adieu

Tác giả: Guillaume Apollinaire

Nước: Pháp
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 18/03/2007 16:32

 

Nguyên tác

J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends.

Dịch nghĩa

Anh đã hái nhành hoa thạch thảo
Mùa thu chết rồi, em nhớ cho
Dẫu chúng ta không còn gặp trên đời
Vẫn còn đây hương thời gian thạch thảo
Và em nhớ cho,anhvẫn chờ em

Bản dịch của Bùi Giáng

Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó...
Nhạc sĩ Phạm Duy đã dựa vào bài thơ này để viết lời cho bài hát Mùa thu chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Guillaume Apollinaire » Lời vĩnh biệt